Effecten ultra fijnstof n...

Effecten ultra fijnstof nog onduidelijk

13 juni 2018

& Natuur

Er is nog steeds verwarring en onzekerheid rond (ultra) fijn stof en houtverbranding. Er worden de wildste getallen gebezigd in de media, maar niemand weet echt hoe het zit; dat blijkt o.a. uit het stuk hieronder gebaseerd op informatie van het RIVM. Om die reden is De Groene Stoker van plan zelf onderzoek te laten uitvoeren door een erkend instituut. Zodra financiën beschikbaar zijn, zullen we tests laten uitvoeren op de emissies van een houtkachel onder diverse omstandigheden. Wij houden u op de hoogte.


Fijnstof en ultra fijnstof

Alle deeltjes die bij een verbranding niet achterblijven in bijvoorbeeld de aslaag en het rookkanaal van een houtkachel, maar die verspreiden in de atmosfeer zijn vliegstof. Vliegstof, roet en andere ultra kleine stofdeeltjes die in de lucht verspreiden zijn fijnstof. Fijnstof wordt onderverdeeld per grote van de stofdeeltjes. Fijnstof met een PM 10 (PM= Particulate matter) ten grootte van 10 micrometer, wordt gezien als grote deeltjes.

Uit een recent rapport van de Gezondheidsraad (januari 2018) blijkt dat 1,2% van het fijnstof (PM2,5) afkomstig is van de verwarming van gebouwen. Er zijn in Nederland ongeveer 7,7 miljoen gebouwen waarvan 90% woningen zijn. Omgerekend betekent dat door hout verwarmde huizen (ongeveer 1 miljoen) verantwoordelijk zijn voor ongeveer 0,15% van alle fijnstof. Fijnstof van natuurlijke bron, zoals de zee en bossen, wordt geschat op 4% van het totaal. Dat is in vergelijk met de houthaarden ongeveer het zesentwintigvoudige.

Bron: https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/gezondheidswinst-door-schonere-lucht

Ultrafijn stof1

Ultrafijn stof zijn de deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Ieder deeltje is 10.000 keer kleiner dan een millimeter. Ultrafijn stof is zo klein dat het lichaam het minder snel opruimt dan grotere deeltjes, zoals fijn stof. Daardoor blijft het langer in de longen achter. Ook kan ultra fijnstof eenvoudiger via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijn stof kan daardoor schadelijker zijn voor de gezondheid dan grotere deeltjes fijn stof.

Over het effect van ultrafijn stof op de gezondheid is nog weinig bekend. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek wordt getracht vast te stellen welke gezondheidseffecten kunnen optreden. De eerste onderzoeken tonen aan dat blootstelling aan ultrafijn stof kan leiden tot ontstekingen in de longen. Ook zijn er aanwijzingen dat effecten mogelijk zijn op het functioneren van hart en bloedvaten. In dieren zijn daarnaast effecten op het centrale zenuwstelsel gevonden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het bewijs nu nog te beperkt om een advies over veilige concentraties te geven.

Oorsprong ultrafijn stof

Ultrafijn stof komt vrij bij verbranding. Bronnen zijn bijvoorbeeld transport (auto’s, schepen, luchtvaart), huishoudens (koken, haarden) en de industrie. Ultrafijn stof is altijd in de lucht aanwezig door chemische reacties en natuurlijke bronnen, zoals vulkanen. De meeste ultrafijn stof in de lucht bevindt zich dicht bij de bron.

1 bron: RIVM website 15-5-17

Deel dit item

Gerelateerd


Op de hoogte blijven

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens en het ontvangen van onze maandelijkse nieuwsbrief. Check ook onze Privacy voorwaarden