Groen Stoken Convenant va...

Groen Stoken Convenant van de kachelbranche

29 maart 2019

& Cultuur
Bron: Het volledige convenant met bijlagen kun je downloaden via de link onderaan dit artikel

De NHK (Nederlandse Haarden- en Kachelbranche) ofwel zo'n 130 fabrikanten, verdelers en detaillisten in Nederland komt met een Groen Stoken Convenant, Daarmee hopen zij - zo nemen wij aan - het tij te keren als het gaat om de negativiteit rondom houtstook en de gevolgen die dat heeft voor hun business.


Het convenant bespreekt drie probleemgebieden:
1. Emissies uit verbranding door lokale verwarming met houtige biomassa: vermindering van 50% in 2030.
2. Houtrookoverlast: dit wil NHK bereiken door samen met de overheid dit actief te bestrijden.
3. Duurzaamheid van houtige biomassa: NHK wil dat de brandstof in 2022 gegarandeerd duurzaam is.

Hoe denkt NHK dit allemaal te gaan bereiken?

1. Door vervroegde invoering van de Ecodesign richtlijn voor haarden en kachels in 2020
a. Branchepartijen zullen geen toestellen meer verkopen en/of installeren die niet voldoen aan Ecodesign.
b. Branchepartijen handhaven d.m.v. een sanctiebeleid in stappen (waarschuwing/royement/zwarte lijst)

Commentaar: de vraag is of die vervroegde invoering wel haalbaar is. Gaat het de staatssecretaris lukken om deze vervroegde invoering er juridisch door te krijgen? Hoe gaat de overheid dit controleren en handhaven? Gaat de Rijksoverheid dat doen of schuift ze het af op gemeenten? Welke middelen krijgt die partij in handen? Wordt daar geld voor beschikbaar gesteld? In alle gevallen waarbij dit niet of niet goed is georganiseerd, is er sprake van een papieren maatregel want zonder controle en handhaving gaat niemand zich daar iets van aantrekken.

2. Door voor te sorteren op nieuwe verdergaande richtlijnen na 2025 op Europees niveau
Commentaar: voorsorteren op verdergaande richtlijnen klinkt in dit perspectief wat overtrokken. Het (vervroegd) invoeren van de nieuwe richtlijnen en deze gehandhaafd krijgen is al een hele toer. 

3. Innovaties stimuleren die per 2025 de invloed van de gebruiker tijdens stoken beperken
Commentaar: de invloed van de stoker beperken door innovaties: daar wordt een verantwoorde groene stoker niet blij van. Dat heeft toch in hoge mate een betuttelend karakter? Wij mogen als groene stokers toch zeker zelf wel bepalen hoe hard onze kachel brandt en hoeveel hout we willen gebruiken. Dat we daarbij geen overlast voor onze omgeving veroorzaken, dat is een logische voorwaarde maar dat een apparaat voor ons bepaalt hoe en wat, dat gaat te ver.

4. Inruilprogramma voor niet-Ecodesign toestellen om vervanging van oude toestellen te stimuleren
Commentaar: een inruilprogramma klinkt logisch maar zal voor de consument wel echt voordeel moeten opleveren want die moderne kachels kosten vaak duidelijk meer.

5. Geen tweedehands haarden en kachels die niet voldoen aan Ecodesign meer verhandelen
Commentaar: hoe gaan de NHK en de overheid ervoor zorgen dat die tweedehands business gestopt wordt? Da’s geen eenvoudige opgave lijkt ons terwijl het essentieel is.

6. Samen met de overheid (landelijk en regionaal) een actieve inzet om overlast tegen te gaan
Commentaar: daar zijn wij als groene stokers heel erg voor. Sterker nog: we helpen graag mee om mogelijke onruststokers te helpen om geen overlast meer te veroorzaken. Onze ervaring is dat wanneer beide partijen echt een oplossing willen, deze vrijwel altijd gevonden kan worden.

7. Actieve deelname aan het Platform Houtrook en Gezondheid
Commentaar: ook De Groene Stoker hoopt binnenkort aan te schuiven aan deze adviestafel. We hebben begrepen dat de Staatssecretaris graag ook de stokers aan deze tafel vertegenwoordigd wil zien. Er wordt al jaren over ons gesproken maar – als het goed is – start binnenkort de dialoog.

8. DE (Duurzame Energie)-erkenning en DE-certificering van de installateur bevorderen
Commentaar: verantwoorde en veilige installatie van de haard en het rookkanaal zou wettelijk geregeld moeten worden. Je kunt toch niet zo maar iedereen deze klus laten doen. Een onjuiste installatie veroorzaakt het merendeel van de overlast en zorgt bovendien voor brandgevaarlijke situaties.

9. Verplicht aanbieden van stooktrainingen bij verkoop aan consumenten
Commentaar: mensen helpen met groen stoken prima, maar verplichten? Maak het voor stokers interessant en aantrekkelijk om groen te stoken. Het is immers ook goedkoper, beter voor je kachel en je schoorsteen.

10. Met de overheid afspraken maken over klachtenregistratie, klachtbegeleiding in pilots bij gemeenten en rookoverlast vrije wijken
Commentaar: het handhaven bij overlastsituaties is superbelangrijk maar de overheid is hier vooral aan zet: maak de mensen duidelijk dat het overgrote deel van de overlast wordt veroorzaakt door van alles maar niet door groene stokers. Onruststokers, open vuren, vuurkorven, barbecues en vreugdevuren zijn in 90% van de gevallen de oorzaak van rookoverlast. Als de overheid dat niet gaat bestrijden, zal de negatieve publiciteit blijven.

11. Het bevorderen van het gebruik van droog en geschikt stookhout en de juiste pellets door het invoeren en/of bevorderen van een kwaliteitslabel
Commentaar: groene stokers willen heel graag duurzame brandstof. Sterker nog, dat gebruiken ze al in hoge mate. Om daarvoor een herkenbaar label in te voeren, klinkt logisch.

12. Het “NHK bos” jaarlijks steunen met 2.500 bomen totdat een dergelijk systeem rond is, in ieder geval tot 2022.
Commentaar: dat de branche wil bijdragen aan de duurzaamheid van hout als energiebron, daar zijn wij als groene stokers blij mee. Of dat gaat lukken met jaarlijks 2.500 bomen wagen wij te betwijfelen. Misschien was het een idee om als De Groene Stoker eens te onderzoeken of wij daar niets in kunnen betekenen. Waarom zouden de geen lokale coöperaties kunnen oprichten die letterlijk zelf zorgen voor die duurzaamheid door voor iedere boom die wordt gerooid voor houtstook een nieuwe boom aan te planten? Iets om over na te denken.

 

Al met al lijkt het Groen Stoken Convenant een stap in de goede richting. De praktijk zal echter moeten aantonen hoe hard alle voornemens zijn en hoe haalbaar. Laten we hopen op succes want het draagt bij aan het behoud van onze prachtige energiebron hout!

“Alles in het belang van het behoud van de prachtige energiebron hout!”

Via onderstaande links vind je de volledige tekst van het convenant en de bijlagen:

NHK Convenant Groen Stoken
NHK Convenant Groen Stoken bijlage 1 De vier succesfactoren
NHK Convenant Groen Stoken bijlage 2 EcoDesign

Deel dit item

Gerelateerd


Op de hoogte blijven

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens en het ontvangen van onze maandelijkse nieuwsbrief. Check ook onze Privacy voorwaarden