Steeds meer bos in Nederl...

Steeds meer bos in Nederland

20 september 2018

& Natuur
Bron: Martijn Boosten (Stichting Probos) - Vakblad Natuur Bos Landschap - september 2016

Nederland is geen bosrijk land maar ons bos heeft zich de afgelopen 250 jaar wel sterk ontwikkeld. Niet alleen is het bosareaal flink toegenomen. Ook het (denken over) bosbeheer is veranderd onder invloed van steeds veranderende maatschappelijke modes en visies.


Het oppervlakte bos in Nederland is in 250 jaar tijd bijna verviervoudigd, terwijl het inwoneraantal met meer dan een factor acht is toegenomen. Een knappe prestatie! Nederland is naast ministaatjes als Monaco en San Marino een van de dichtstbevolkte landen van Europa. Dit betekent dat bosbeheer meer dan ooit een balanceeract is geworden, waarbij natuur, productie en recreatie in balans moeten worden gebracht. Daar komt in toenemende mate ook de rol van bos in het klimaatvraagstuk bij. De aanvankelijk monofunctionele bossen zijn weliswaar uitgegroeid tot multifunctionele bossen. Echter de steeds veranderende (maatschappelijke) visies en opvattingen over bos zijn in de praktijk vaak lastig te rijmen met de lange adem die bosbeheer doorgaans vergt. Een recent voorbeeld is de hernieuwde aandacht voor houtproductie met de bijkomende vraagstukken over hoe we de productie kunnen verhogen en de (terugkerende) discussies over de effecten die dit heeft op de natuurwaarden van bossen.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: Martijn Boosten (Stichting Probos) - Vakblad Natuur Bos Landschap - september 2016

Deel dit item

Op de hoogte blijven

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens en het ontvangen van onze maandelijkse nieuwsbrief. Check ook onze Privacy voorwaarden