Over ons

Lees alles over

Over ons

De Groene Stoker is een initiatief van een aantal mensen die houden van houtvuur en die iedereen willen informeren over de voordelen daarvan.


De Groene Stoker


We geven onze kijk op houtvuur en alles wat daarmee samenhangt. Bij de Groene Stoker is allerhande informatie te vinden over hout als energiebron en hoe deze op een juiste en milieuvriendelijke manier vrij te maken. Deze informatie is relevant voor heel veel partijen: burgers, overheden (rijk, provincies, gemeenten) en allerlei instanties die zich bezighouden met gezondheid, milieu, energie etc. Wij vertellen over de voordelen van verwarmen met hout. Hout is biomassa, een hernieuwbare energie. Het verantwoord stoken van hout is duurzaam en CO2 neutraal.

Kortom: De Groene Stoker brengt stelselmatig informatie vanuit een positieve en constructieve invalshoek, gebaseerd op feiten en onderbouwd door wetenschap, rapporten, geschiedenis en ervaring.

Het doel dat we daarmee willen bereiken is dat houtverbranding wordt erkend en gekend als een van de meest schone vormen van energieopwekking en dat mensen zich bewust worden van het feit dat hout een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen zoals door de Nederlandse overheid zijn afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Thema's